vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Rabaty przyznane w 2018 r. dotyczące 2017 r.

Jesteśmy spółką z o.o. W styczniu 2018 r. otrzymaliśmy fakturę korygującą, dokumentującą przyznany nam rabat. Dotyczył on zakupu określonej ilości towarów, którego dokonano w 2017 r. W którym roku powinniśmy zaewidencjonować w księgach rachunkowych przyznany rabat?

W ustawie o rachunkowości nie określono wprost zasad rozliczania korekty spowodowanej otrzymaniem rabatu po zakupie towarów. Jednak w art. 28 ust. 2 tej ustawy zapisano m.in., że cenę zakupu składnika aktywów obniża się o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia. Zatem jeśli nabywca towarów otrzyma od sprzedawcy rabat, to zobowiązany jest odpowiednio skorygować wartość nabytych towarów - o ile nadal znajdują się one na stanie magazynu. W sytuacji natomiast, gdy zostały sprzedane i ich wartość obciążyła już koszty, to należy odpowiednio zmniejszyć te koszty. Faktura korygująca dotycząca rabatu przyznanego po zakupie towarów może być przez nabywcę ujęta w księgach następująco:

a) wartość brutto rabatu

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) zmniejszenie VAT naliczonego

- Ma konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" (w analityce: VAT naliczony do rozliczenia w odpowiednim okresie),

c) kwota netto rabatu

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

d) korekta wartości towarów znajdujących się w magazynie (zakładając, że ewidencjonowane są w cenach zakupu lub nabycia)

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 33 "Towary",

e) korekta kosztów, gdy towary objęte rabatem zostały już sprzedane

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

Zasadniczo w księgach rachunkowych korekta związana z otrzymaniem rabatu powinna mieć miejsce w tym samym miesiącu, co pierwotny zakup towarów. Jednak w praktyce często dzieje się inaczej, bo rabaty są przyznawane z dużym opóźnieniem w stosunku do zakupów. W przypadku braku możliwości rozliczenia rabatu w księgach miesiąca, w którym ujęto pierwotny zakup, tj. gdy fakturę korygującą otrzymano po zamknięciu tego miesiąca, trzeba ująć ją w księgach rachunkowych bieżąco.

W trakcie roku takie postępowanie jest prawidłowe, jednak na przełomie lat obrotowych trzeba zadbać o to, żeby ujęcie księgowe korekty z tytułu rabatu przypadało w tym samym roku, w którym zewidencjonowano zakup. Uwzględnienie tego jest możliwe do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok, a jeśli korekta z tytułu rabatu jest istotna - do dnia zatwierdzenia tego sprawozdania.

W sytuacji gdy fakturę korygującą dokumentującą rabat dotyczący zakupów towarów dokonanych w 2017 r. jednostka otrzyma w 2018 r., w myśl zasad prawa bilansowego, powinna wprowadzić ją do ksiąg rachunkowych 2017 r. Jeżeli nie zdąży tego zrobić do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. (do 31 marca 2018 r.), a kwota rabatu nie jest istotna, to może ująć ją w księgach 2018 r. W przypadku jednak gdy jest to kwota istotnie wpływająca na obraz sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego, powinna otworzyć wstępnie zamknięte księgi za 2017 r., wprowadzić tę fakturę i ponownie sporządzić sprawozdanie za 2017 r. (art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Natomiast gdy faktura dokumentująca rabat do zakupu towarów z 2017 r. wpłynie po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. (ostateczny termin zatwierdzenia tego sprawozdania upływa 30 czerwca 2018 r.), nie będzie możliwe wprowadzenie do ksiąg 2017 r. żadnych zapisów i zmiana sprawozdania finansowego za ten rok. Wówczas fakturę trzeba ująć w księgach 2018 r. jako korektę błędu z lat ubiegłych. Jeśli to błąd nieistotny, ujmuje się ją na ogólnych zasadach, a jeżeli istotny i dotyczy towarów sprzedanych i odniesionych w 2017 r. w koszty - to za pośrednictwem konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", by nie obciążać wyniku finansowego bieżącego roku (art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60