vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Prenumerata czasopism na 2018 r. opłacona w 2017 r.

Na początku każdego roku wykupujemy prenumeratę fachowych czasopism w formie papierowej, które są wykorzystywane przez pracowników przy wykonywaniu bieżących obowiązków służbowych. Jednak w tym roku prenumeratę na 2018 r. opłaciliśmy już w 2017 r. Koszty którego roku powinna obciążyć taka prenumerata?

Koszty zakupu prenumeraty czasopism ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującymi w rachunkowości zasadami - memoriału, współmierności i istotności. Koszty te powinny zostać wykazane w księgach okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, bez względu na termin ich zapłaty. Dlatego, jeśli prenumerata dotyczy 2018 r., powinna obciążać koszty tego właśnie roku (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Istotą prenumeraty jest dokonanie przedpłaty w celu uzyskania w oznaczonym okresie dostępu do czasopism w formie papierowej lub elektronicznej (on-line). Ponosi się zatem, zazwyczaj jednorazowo, koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W przypadku gdy koszty prenumeraty czasopism na 2018 r. zostały poniesione jeszcze w 2017 r., wskazane jest odnieść je w ciężar kosztów bilansowych 2018 r. poprzez konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

W świetle art. 39 ust. 3 ustawy o rachunkowości odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, a czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zasadniczo okres rozliczania kosztów prenumeraty czasopism powinien pokrywać się z okresem, na jaki wykupiono prenumeratę. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów prenumeraty następują wówczas w równych ratach, stosownie do upływu okresu korzystania z tej prenumeraty (tutaj: przez rok). W tym celu kwotę z faktury dzieli się na ilość miesięcy, na jaką wykupiono prenumeratę i taką kwotę odpisuje się co miesiąc w koszty. Jeśli jednak koszty te nie są z punktu widzenia jednostki istotne, jednostka może zastosować uproszczenie polegające na jednorazowym ich odpisaniu w koszty w miesiącu rozpoczynającym okres prenumeraty (styczeń 2018 r.), bez rozliczania w czasie. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na wymóg rzetelnej i jasnej prezentacji sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.

W jednostkach prowadzących ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 lub jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5, koszty zakwalifikowane do rozliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych są wstępnie ujmowane - na podstawie dokumentów źródłowych - na koncie kosztów rodzajowych w pełnej kwocie. Może się to odbyć zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

W przypadku prenumeraty czasopism w formie papierowej właściwym kontem kosztowym będzie konto kosztów rodzajowych 40 (w analityce: Zużycie materiałów i energii), zaś prenumeraty w formie elektronicznej - konto 40 (w analityce: Usługi obce).

Następnie część dotyczącą przyszłych okresów sprawozdawczych (podlegającą aktywowaniu) przenosi się w ciężar czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, zapisem:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Odpis tych kosztów w części przypadającej na dany okres odbywać się będzie zapisem:

1) w przypadku ewidencji na kontach zespołu 4

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",

- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

2) w przypadku ewidencji na kontach zespołu 4 i 5

- Wn konto 55 "Koszty zarządu",

- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Jednostki mogą stosować także inny sposób ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty przewidziane do rozliczenia w czasie można bowiem ujmować bezpośrednio z dokumentów źródłowych na koncie 64-0, czyli z pominięciem kont 40 i 49, np. zapisem: Wn konto 64-0, Ma konto 30. Następnie część czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczącą bieżącego okresu zalicza się w koszty działalności operacyjnej zapisem:

1) w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4: Wn konto 40, Ma konto 64-0,

2) w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5: Wn konto 40, Ma konto 64-0 oraz księgowanie równoległe: Wn konto 55, Ma konto 49.

Należy zaznaczyć, że w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i stosujących uproszczony sposób ewidencji księgowej czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, salda konta 64-0 nie uwzględnia się przy ustalaniu zmiany stanu produktów.

Przykład

Założenia

 1. W listopadzie 2017 r. jednostka opłaciła prenumeratę czasopism specjalistycznych w formie papierowej na okres od stycznia do grudnia 2018 r., co potwierdzone zostało fakturą wystawioną w tym samym miesiącu na kwotę brutto 2.460 zł (w tym VAT naliczony 460 zł). 
   
 2. Koszty prenumeraty jednostka będzie rozliczać w czasie rozpoczynając od stycznia 2018 r., w równych ratach miesięcznych 166,67 zł, tj. 2.000 zł : 12 m-cy.
   
 3. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej jednostka prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2017 r.
1. WB - opłacenie prenumeraty za 2018 r.: 2.460,00 zł 21 13-0
2. Faktura dokumentująca zakup prenumeraty na 2018 r.:
   a) wartość brutto 2.460,00 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 460,00 zł 22-2 30
   c) wartość prenumeraty w cenie zakupu 2.000,00 zł 40 30
3. PK - przeksięgowanie kosztów prenumeraty do rozliczenia w czasie 2.000,00 zł 64-0 49
Zapisy w księgach 2018 r.
1. PK - miesięczny odpis prenumeraty za styczeń 2018 r. 166,67 zł 49 64-0

Księgowania w listopadzie 2017 r.

Prenumerata czasopism na 2018 r. opłacona w 2017 r.

Księgowania w styczniu 2018 r.

Prenumerata czasopism na 2018 r. opłacona w 2017 r.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.