vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Odsetki od lokaty otrzymane w roku następnym

Przedsiębiorstwo założyło lokatę terminową na okres od sierpnia 2017 r. do stycznia 2018 r. Ulokowane środki pieniężne wraz z odsetkami zostaną przelane na rachunek bankowy jednostki 1 lutego 2018 r. Jak należy wycenić tę lokatę na dzień bilansowy oraz jakich zapisów trzeba dokonać w księgach rachunkowych na dzień likwidacji lokaty?

Na dzień bilansowy należy wycenić środki zgromadzone na lokatach według ich wartości nominalnej, łącznie z odsetkami dopisanymi przez bank lub naliczonymi przez jednostkę we własnym zakresie. Zgodnie z zasadą memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W związku z tym w przychodach finansowych 2017 r. jednostka, o której mowa w pytaniu, powinna ująć odsetki należne za ten rok, mimo że zostaną one wypłacone w 2018 r. Należy pamiętać, że naliczone, ale nieotrzymane odsetki nie stanowią przychodu w ujęciu podatkowym, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o pdop (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) oraz art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200). Odsetki te, jako nieuwzględniane w rachunku podatkowym, można ująć na koncie analitycznym prowadzonym do konta 75-0 "Przychody finansowe" (w analityce: Nienotyfikowane przez bank odsetki - NKUP) zapisem:

- Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe",

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe" (w analityce: Nienotyfikowane przez bank odsetki - NKUP).

W następnym roku w dacie dopisania przez bank odsetek można wystornować należne na dzień bilansowy odsetki, czyli dokonać takiego samego zapisu księgowego, lecz ze znakiem minus. Wówczas dopisane przez bank odsetki na dzień likwidacji lokaty będą w całości przychodem, który należy uwzględnić w rachunku podatkowym.

Jednostka może wybrać inny sposób i nie stornować naliczonych przez siebie odsetek w księgach następnego roku. Wówczas należy dokonać zapisów:

a) kwota dopisanych przez bank odsetek na dzień likwidacji lokaty

- Wn konto 13-5 "Rachunek lokat terminowych",

b) kwota odsetek naliczonych przez jednostkę na dzień bilansowy

- Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe",

c) kwota wynikająca z różnicy pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank a ujętymi przez jednostkę na dzień bilansowy

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe" (w analityce: Odsetki od lokat terminowych).

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości lokatę terminową, o której mowa w pytaniu (zawartą na okres krótszy niż 3 miesiące, licząc od dnia bilansowego) wraz z należnymi na dzień bilansowy odsetkami wykazuje się w aktywach, w pozycji B.III.1 lit. c) "Inne środki pieniężne".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60