vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.

Po raz pierwszy jesteśmy zobowiązani do uregulowania opłaty środowiskowej z tytułu wprowadzania pyłów do powietrza. Opłatę tę za 2017 r. uregulujemy w dniu 30 marca 2018 r. Czy postąpimy prawidłowo, jeśli kwotą opłaty obciążymy koszty 2017 r. na koncie rodzajowym "Podatki i opłaty"? W jakiej pozycji bilansu należy przedstawić niezapłacone zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, jeśli sporządzamy go według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

Opłatę za korzystanie ze środowiska dotyczącą 2017 r. należy ująć w księgach rachunkowych 2017 r. w zespole 4 jako podatki i opłaty.

Obowiązek wnoszenia przez przedsiębiorców opłat za korzystanie ze środowiska został uregulowany w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Na mocy art. 273 ustawy opłata ta jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Wnosi się ją za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku (art. 285 ust. 2 tej ustawy). Opłatę za korzystanie ze środowiska dotyczącą 2017 r. należy zatem zapłacić do dnia 31 marca 2018 r. Również do tego dnia przedsiębiorcy są zobligowani przedłożyć marszałkowi województwa wykaz za 2017 r. zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wykorzystane do ustalenia wielkości opłat, a także wysokość należnych opłat (por. art. 286 ust. 1 tej ustawy). Wysokość należnej opłaty podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie.

Dla celów bilansowych opłata za korzystanie ze środowiska jest wprowadzana do ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wartością opłaty obciąża się więc koszty w tym okresie, którego ona dotyczy, bez względu na termin jej uregulowania.

Oznacza to, że Czytelnicy postąpią prawidłowo, wprowadzając do ksiąg rachunkowych 2017 r. opłatę środowiskową dotyczącą 2017 r. (pomimo że jej zapłata nastąpi w 2018 r.).

Operacja naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska jest księgowana w oparciu o dokument PK - Polecenie księgowania, który przygotowywany jest na podstawie przedkładanego marszałkowi województwa wykazu. Opłata dotycząca 2017 r. będzie mogła zostać zaksięgowana w księgach 2017 r. zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Z kolei jej zapłata, która nastąpi w 2018 r., będzie mogła zostać zaewidencjonowana na podstawie wyciągu bankowego zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Figurujące na koniec 2017 r. na koncie 22 "Rozrachunki publicznoprawne" saldo Ma oznacza zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Czytelnicy powinni ujawnić je w bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2017 r. w pasywach w pozycji B.III.3 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Przykład

Założenia

  1. Pod datą 31 grudnia 2017 r. jednostka zaewidencjonowała opłatę za korzystanie ze środowiska dotyczącą 2017 r. Zgodnie z wykazem wyniosła ona 2.490 zł.
     
  2. W dniu 30 marca 2018 r. nastąpi uregulowanie opłaty przelewem bankowym.
     
  3. Jednostka ujmuje koszty tylko w zespole 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - zarachowanie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r. (zapis w grudniu 2017 r.): 2.490 zł 40 22
2. WB - uregulowanie opłaty za środowisko za 2017 r. (zapis w marcu 2018 r.): 2.490 zł 22 13-0

Księgowania w grudniu 2017 r.

Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.

Księgowania w marcu 2018 r.

Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60