vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Przychód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu

Prowadzimy działalność związaną z wynajmowaniem lokali. Zdarza się, że najemca po zakończeniu umowy nie zdaje lokalu i przeprowadzamy postępowanie eksmisyjne. Naliczamy wówczas odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, które ewidencjonujemy na koncie rozrachunkowym w korespondencji z kontem przychodów niestanowiących przychodów podatkowych. Przychód podatkowy z tego tytułu powstaje dopiero w momencie zapłaty. Jak zaksięgować przychód podatkowy w roku bieżącym, jeżeli w poprzednim wykazany był tylko przychód bilansowy?

Przepisy art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.) stanowią, iż osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu stanowi przychód pośrednio związany z działalnością operacyjną, który, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych. Ewidencja tego odszkodowania może zatem przebiegać zapisem:

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Użytkownik lokalu mieszkalnego),

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Dla celów bilansowych odszkodowanie to przypisuje się do okresu, którego dotyczy niezależnie od terminu jego zapłaty. Wynika to z zasady memoriału, zawartej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Natomiast przychód podatkowy z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu powstaje w momencie faktycznego otrzymania środków pieniężnych z tego tytułu (tj. z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub w momencie wpłaty gotówki do kasy).

W związku z tym wskazane jest ujęcie należnego jednostce odszkodowania na odrębnym koncie analitycznym prowadzonym w ramach konta 76-0, służącym do ewidencji przychodów niestanowiących przychodów podatkowych (NPP).

Odszkodowanie, które zgodnie z zasadą memoriału zaliczone zostało do przychodów bilansowych miesiąca, którego dotyczy, ujmowane jest wówczas na koncie analitycznym jako przychody niestanowiące przychodów podatkowych (NPP). Z kolei w momencie, w którym stanie się przychodem podatkowym, zostanie przeksięgowane na konto analityczne służące ewidencji przychodów podatkowych (PP). Zasady tej nie można jednak zastosować na przełomie roku.

Odszkodowanie, które nie jest przychodem podatkowym w roku, którego dotyczy, zostanie ujęte w księgach rachunkowych tego roku na kontach analitycznych jako niestanowiące przychodów podatkowych (NPP). Natomiast w następnym roku w dacie otrzymania tego odszkodowania, a więc gdy stanie się ono przychodem podatkowym, jednostka uwzględni to odszkodowanie w rachunku podatkowym "statystycznie", doliczając je do innych przychodów podatkowych. W momencie otrzymania odszkodowania nie może ono zostać wprowadzane do ksiąg rachunkowych, gdyż nie jest przychodem bilansowym tego roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60