vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Rozliczenie i udokumentowanie różnic inwentaryzacyjnych

Jesteśmy spółką powstałą we wrześniu 2017 r. Przeprowadziliśmy inwentaryzację na dzień 31 grudnia 2017 r. Na czym polega rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz w księgach którego roku należy tego dokonać?

Rozliczenie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych jest ostatnim etapem inwentaryzacji. W ramach tego etapu dokonuje się ustalenia, wyceny, wyjaśnienia i zaksięgowania skutków inwentaryzacji. Różnicami inwentaryzacyjnymi są wszelkie rozbieżności między stanem ewidencyjnym a stanem faktycznym, stwierdzone w toku inwentaryzacji.

Ustalenie różnic polega na porównaniu stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych i prowadzonych ewidencji ze stanem faktycznym. Dokonują tego zazwyczaj pracownicy księgowości. Mogą tu wystąpić różnice ilościowe: niedobory - gdy stan stwierdzony podczas spisu jest niższy niż stan wynikający z ewidencji księgowej, nadwyżki - gdy stan wynikający ze spisu jest wyższy niż stan z ewidencji. Mogą też wystąpić różnice pozorne, będące skutkiem błędów popełnionych przy prowadzeniu ewidencji, a także różnice jakościowe, spowodowane utratą wartości.

Niedobory i nadwyżki w momencie ich stwierdzenia należy zdjąć lub wprowadzić na stan w korespondencji z kontem 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenie niedoborów lub Rozliczenie nadwyżek). W celu wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przeprowadza się postępowanie wyjaśniające. Polega ono na uzyskaniu pisemnych wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych za dane składniki majątku i zweryfikowaniu tych wyjaśnień. Na tej podstawie sporządza się zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (protokół z różnic inwentaryzacyjnych), które powinno zawierać przede wszystkim:

 • określenie rodzaju, ilości i wartości niedoborów i nadwyżek, 
   
 • opis przyczyn powstania niedoborów i nadwyżek, ustalonych na podstawie postępowania wyjaśniającego,
   
 • propozycję rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Zestawienie to, po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, jest podstawą do rozliczenia konta 24 i ujęcia w księgach skutków powstałych różnic inwentaryzacyjnych.

Postępowanie wyjaśniające należy także przeprowadzić w odniesieniu do składników majątku, które straciły wartość. Składniki te doprowadza się w księgach rachunkowych do realnej wartości po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. Podstawą do dokonania zapisów może być w tym przypadku zestawienie różnic zatwierdzone przez kierownika jednostki.

Jeśli w związku z przeprowadzonymi pracami inwentaryzacyjnymi za 2017 r. zostały ujawnione różnice inwentaryzacyjne, należy je wyjaśnić i rozliczyć. Dokonuje się tego w księgach rachunkowych 2017 r. W jednostkach, w których rok obrotowy zakończył się dnia 31 grudnia 2017 r., ostateczny termin na rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2017 r. upłynie w dniu 26 marca 2018 r. Termin ten wynika z art. 24. ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że aby księgi rachunkowe mogły zostać uznane za prowadzone bieżąco, konieczne jest sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za dany rok obrotowy nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym.

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe miały na dzień bilansowy obowiązek dokonać inwentaryzacji posiadanych składników aktywów i pasywów. W podmiotach, które jako rok obrotowy wybrały rok kalendarzowy, inwentaryzację za 2017 r. należało zatem przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2017 r. Z tym że termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów, z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych odpisywanych na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia, rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. dnia następnego roku.

W jednostkach, w których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, w dniu 15 stycznia 2018 r. upłynął termin na zakończenie prac inwentaryzacyjnych. Następnie wykryte różnice inwentaryzacyjne, tj. rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem księgowym, podlegają wyjaśnieniu. Odpowiednie ich rozliczenie dokonywane jest w trakcie tzw. prac bilansowych, które poprzedzają przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego. Ustawodawca nakazał, aby wyniki inwentaryzacji odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a także, by skutki wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych skorygować w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Rozliczenia inwentaryzacji dotyczącej 2017 r. należy zatem dokonać w księgach rachunkowych 2017 r. - przed ich zamknięciem i sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
19
23
24
26
27
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.