vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Ewidencja księgowa niedoborów zawinionych

Podczas inwentaryzacji stwierdzono niedobory towarów. Zostały one uznane za zawinione, a pracownik odpowiedzialny materialnie zgodził się za nie zapłacić. Jak zdarzenie to ująć w księgach rachunkowych, jeśli ewidencja towarów prowadzona jest w cenach sprzedaży brutto?

Inwentaryzacja składników majątku przeprowadzana jest w celu porównania ich stanów ewidencyjnych ze stanem rzeczywistym. W przypadku zapasów, np. towarów, jest ona dokonywana drogą spisu z natury. W wyniku przeprowadzonego spisu z natury mogą pojawić się różnice inwentaryzacyjne w postaci nadwyżek (stan ewidencyjny jest niższy od stanu rzeczywistego) lub niedoborów (stan ewidencyjny jest wyższy od stanu rzeczywistego). Jeżeli przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu, niedobór towarów, to ich stan trzeba w księgach rachunkowych zmniejszyć do wykazanego podczas spisu z natury stanu rzeczywistego. W tym celu wartość niedoboru towarów należy przeksięgować z konta 33 "Towary" na konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenie niedoborów).

W jednostkach prowadzących ewidencję towarów w cenach sprzedaży brutto wartość wykazanego niedoboru należy doprowadzić do ceny zakupu (nabycia) poprzez wyksięgowanie odchyleń z tytułu doliczonej marży i zarezerwowanego podatku VAT. Jeżeli kierownik jednostki, na podstawie wyjaśnień komisji inwentaryzacyjnej, uzna niedobór za zawiniony, to osoby materialne odpowiedzialne mogą być obciążone równowartością niedoboru w cenie zakupu (nabycia). Kwota ta może zostać podwyższona o dodatkowe roszczenie, np. do ceny sprzedaży netto lub brutto, ponieważ jednostka utraciła możliwość uzyskania przychodu ze sprzedaży tych towarów. Obciążenie pracownika z tytułu niedoboru należy udokumentować np. notą księgową.

Trzeba mieć na uwadze, że w związku ze stwierdzeniem niedoboru towarów może wystąpić obowiązek skorygowania VAT naliczonego przy ich zakupie. Prawo do odliczenia tego podatku jednostka zachowuje tylko w stosunku do niedoborów niezawinionych. W przypadku opisanym w pytaniu niedobór uznano za zawiniony, co uniemożliwia odliczenie VAT dotyczącego brakujących towarów.

Przykład

Założenia

  1. W jednostce ewidencja towarów prowadzona jest wartościowo w cenach sprzedaży brutto.
     
  2. W wyniku przeprowadzonej na 31 października 2017 r. inwentaryzacji w drodze spisu z natury stwierdzono niezgodność stanu ewidencyjnego (150.000 zł) ze spisem z natury (140.160 zł). Ujawniony niedobór wyniósł 9.840 zł (w tym odchylenia z tytułu VAT 1.840 zł oraz z tytułu marży 2.000 zł).
     
  3. Kierownik jednostki w wyniku postępowania wyjaśniającego uznał niedobór za zawiniony i obciążył jego wartością według cen sprzedaży brutto pracownika materialnie odpowiedzialnego. Pracownik wpłacił na rachunek bieżący jednostki kwotę niedoboru.
     
  4. Jednostka skorygowała VAT naliczony od zawinionego niedoboru towarów w kwocie 1.380 zł.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - doprowadzenie stanu ewidencyjnego do rzeczywistego:      
   a) wyksięgowanie niedoboru w cenach sprzedaży brutto 9.840 zł 24 33
   b) wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu marży 2.000 zł 34-1 24
   c) wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu VAT 1.840 zł 34-1 24
2. PK - uznanie niedoboru za zawiniony:      
   a) wartość niedoboru w cenie zakupu 6.000 zł 23-4 24
   b) podwyższenie roszczenia do cen sprzedaży brutto  
   (1.840 zł + 2.000 zł) =
3.840 zł 23-4 76-0
3. WB - przelew kwoty roszczenia od pracownika: 9.840 zł 13-0 23-4
4. PK - korekta VAT naliczonego - zarachowanie w koszty VAT niepodlegającego odliczeniu: 1.380 zł 76-1 22-2

Księgowania

Kompensata różnic inwentaryzacyjnych
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60