vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Rozliczenie zawinionego niedoboru środka trwałego

W wyniku inwentaryzacji rocznej stwierdzono niedobór środka trwałego w 100% umorzonego (kamera). Osoba odpowiedzialna materialnie przyznała się do zgubienia sprzętu. Niedobór uznano za zawiniony z winy pracownika. W krótkim czasie pracownik odkupił zaginiony sprzęt (tej samej marki i o takich samych parametrach) i złożył oświadczenie, że zapłacił za sprzęt 800 zł. Jak rozliczyć niedobór? Czy zwrócony sprzęt uznać jako rozliczenie? Jakich księgowań dokonać, w sytuacji gdy znamy cenę zakupu zgubionego i odkupionego składnika?

Z niedoborem zawinionym mamy do czynienia, gdy jest on następstwem działania lub zaniedbania obowiązków osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone jej mienie. Jeżeli niedobór stanowi przedmiot roszczenia wobec osoby materialnie odpowiedzialnej, to jego wartość ewidencjonuje się na koncie 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Kwota roszczenia wobec osoby odpowiedzialnej określana jest przez kierownika jednostki. Jeśli obciążenie pracownika następuje w kwocie wyższej niż wartość bilansowa aktywu, to kwotę dodatkowego roszczenia odnosi się do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 76-0).

Jak wynika z pytania, pracownik złożył oświadczenie, iż dany składnik nabył za kwotę 800 zł. Zdaniem redakcji wartość tę można przyjąć za jego wartość początkową.

Należy przypomnieć, iż wartość początkową środka trwałego w przypadku jego odpłatnego nabycia stanowi cena nabycia. Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu:

a) bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu,

c) obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Ponadto przepis ten stanowi, iż w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, czyli według ceny rynkowej.

W sytuacji gdy na koncie 23-4 pozostanie nierozliczone saldo, a pracodawca uzna, że roszczenie z tytułu niedoboru zostało zaspokojone, to należy je przeksięgować na konto pozostałych przychodów operacyjnych odpowiednio po stronie Wn lub Ma.

Przykład

Założenia

  1. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedobór środka trwałego w 100% umorzonego (kamera). Jego wartość początkowa wynosiła 1.000 zł. Niedobór został uznany za zawiniony z winy pracownika. Kierownik jednostki obciążył pracownika kwotą 850 zł (szacunkowa cena rynkowa).
     
  2. Za zgodą pracodawcy pracownik odkupił sprzęt (tej samej marki i o takich samych parametrach) i złożył oświadczenie, iż nabył go od osoby fizycznej za kwotę 800 zł. Kierownik uznał roszczenie za zaspokojone.
     
  3. Zwrócony sprzęt jednostka wprowadziła do ewidencji środków trwałych w cenie 800 zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości, z uwagi na niską jednostkową wartość początkową, dokonano jednorazowej amortyzacji tego sprzętu.
     
  4. Jednostka ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - wyksięgowanie środka trwałego (kamery) w 100% umorzonego z tytułu jego niedoboru: 1.000 zł 07-1 01
2. Obciążenie pracownika odpowiedzialnego za środek trwały (nota obciążeniowa): 850 zł 23-4 76-0
3. OT - wprowadzenie sprzętu nabytego przez pracownika (kamery) do ewidencji środków trwałych (rozliczenie się pracownika z niedoboru): 800 zł 01 23-4
4. PK - jednorazowy odpis amortyzacyjny: 800 zł 40 07-1
5. PK - rozliczenie salda konta 23-4: 50 zł 76-0 23-4

Księgowania

Rozliczenie zawinionego niedoboru środka trwałego
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60