vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Ujęcie w bilansie należnych wpłat na kapitał podstawowy

Spółka akcyjna rozpoczęła działalność w listopadzie 2017 r. Na koniec 2017 r. w księgach rachunkowych na koncie rozrachunkowym z akcjonariuszami figurowała po stronie Wn kwota należnych wpłat na kapitał podstawowy. Czy w bilansie powinna zostać zaprezentowana w pasywach jako wielkość ujemna?

NIE. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy należy zaprezentować w bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów w wartości dodatniej.

Zasady ewidencjonowania kapitałów (funduszy) własnych zostały określone w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu kapitały (fundusze) własne jednostki ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Kapitał zakładowy m.in. spółek kapitałowych wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

W księgach rachunkowych operacja wniesienia wkładów może przebiegać zapisem:

a) wpłaty wkładów w gotówce lub przelewem bankowym

- Wn konto 10 "Kasa" lub konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konta udziałowców lub akcjonariuszy),

b) wniesienie wkładów w formie niepieniężnej

- Wn konto np. 01 "Środki trwałe", 02 "Wartości niematerialne i prawne", 31 "Materiały", 33 "Towary",

- Ma konto 24.

Utworzenie kapitału podstawowego pod datą wpisu do rejestru sądowego można z kolei ująć księgowaniem:

- Wn konto 24,

- Ma konto 80 "Kapitał (fundusz) podstawowy".

W bilansie sporządzanym według wzoru obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - figurujące jako saldo Wn na koncie 24 - są ujmowane po stronie aktywów w pozycji C "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy" jako wielkość dodatnia. We wzorze bilansu obowiązującym do końca 2015 r. wielkość ta była wykazywana po stronie pasywów - jako składowa kapitałów (funduszy) własnych - w wartości ujemnej.

Trzeba podkreślić, że taki sam sposób prezentacji należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy, tj. pozycja C aktywów - obowiązuje od 2016 r. zarówno we wzorze bilansu zawartym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, jak i we wzorze bilansu z załącznika nr 4 (dla jednostek mikro) i nr 5 (dla jednostek małych). W bilansie według załącznika nr 6 ta pozycja aktywów nosi nazwę "Należne wpłaty na fundusz statutowy".

Przykład

Założenia

  1. W spółce akcyjnej, która powstała w listopadzie 2017 r., dokonano pierwszej emisji akcji w ilości 800 szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosiła 400 zł. Łączna wartość kapitału podstawowego to 320.000 zł.
     
  2. W okresie od listopada do grudnia 2017 r. wspólnicy dokonali przelewem bankowym wpłaty za akcje (wartość nominalna) w wysokości 300.000 zł. Do końca 2017 r. nie wpłacono 20.000 zł.
     
  3. Spółka została zarejestrowana w KRS w grudniu 2017 r.
     
  4. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe za 2017 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - przyjęte wpłaty za akcje: 300.000 zł 13-0 24
2. PK - emisja akcji w celu utworzenia kapitału podstawowego
(zapis pod datą wpisu do rejestru sądowego): 800 szt. × 400 zł/szt. = 
320.000 zł 24 80

Księgowania

Ujęcie w bilansie należnych wpłat na kapitał podstawowy

W bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2017 r. saldo Wn konta 24 zostanie ujawnione w aktywach w pozycji C "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy" w kwocie 20.000 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60