vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Zasady prezentacji w bilansie dotacji na zakup środka trwałego

W październiku 2017 r. otrzymaliśmy dotację na zakup środka trwałego. Wartość dotacji zakwalifikowano do rozliczeń międzyokresowych przychodów, skąd jest ona comiesięcznie odnoszona do pozostałych przychodów operacyjnych. W jakiej pozycji bilansu sporządzanego na koniec 2017 r. należy ująć wartość tej dotacji? Sprawozdanie finansowe przygotowujemy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się m.in. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Stanowi o tym art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Otrzymaną dotację należy zatem pod datą jej wpływu do jednostki ująć na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Kwota ta jest następnie odnoszona na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od sfinansowanego z dotacji środka trwałego.

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące otrzymanych dotacji wykazuje się w pasywach w pozycji B.IV.2 "Inne rozliczenia międzyokresowe" - w podziale na długo- i krótkoterminowe. Do długoterminowych zalicza się te tytuły, które zostaną rozliczone po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast do rozliczeń krótkoterminowych zalicza się tytuły, które podlegają zarachowaniu do przychodów w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Przykład

Jednostka w październiku 2017 r. otrzymała dotację na zakup maszyny produkcyjnej w wysokości 36.000 zł. Wartość dotacji ujęto na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Maszynę tę w październiku 2017 r. wprowadzono do ewidencji środków trwałych, a amortyzacji zaczęto dokonywać od listopada 2017 r. metodą liniową według stawki 20%.

Począwszy od listopada 2017 r. jednostka comiesięcznie odnosiła na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" kwotę 600 zł, tj. (36.000 zł × 20%) : 12 m-cy. Do końca 2017 r. z konta 84 przeksięgowała na konto 76-0 kwotę 1.200 zł, tj. 600 zł × 2 m-ce.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. na koncie 84 figurowała kwota 34.800 zł (tj. 36.000 zł - 1.200 zł), która w bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2017 r., według załącznika nr 1, zostanie ujęta w pasywach w pozycji B.IV.2 w podziale na część:

- krótkoterminową podlegającą rozliczeniu w 2018 r., tj. 7.200 zł, czyli 600 zł × 12 m-cy,
- długoterminową przypadającą do rozliczenia w latach 2019-2022, tj. 27.600 zł, czyli 34.800 zł - 7.200 zł.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60