vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Długoterminowa pożyczka walutowa w bilansie

Udzieliliśmy w 2017 r. innemu podmiotowi (nie jest to jednostka powiązana ani jednostka, w której posiadamy zaangażowanie w kapitale) długoterminowej pożyczki w USD na okres 5 lat. Jest ona spłacana w ratach miesięcznych. Ostateczne jej uregulowanie nastąpi w 2022 r. W jaki sposób pożyczkę tę należy wycenić oraz ująć w bilansie sporządzanym na koniec 2017 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

Na dzień bilansowy udzielone pożyczki są wyceniane generalnie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Stanowi o tym art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości. Przez kwotę wymaganej zapłaty rozumie się kwotę główną pożyczki powiększoną o należne odsetki. Chodzi tu zarówno o odsetki naliczone, czyli stanowiące należność, jak i odsetki, które nie wymagają jeszcze zgodnie z umową zapłaty, lecz dotyczą danego roku obrotowego (tu: odsetki za 2017 r. płatne przez pożyczkobiorcę w 2018 r.).

Gdy pożyczka jest wyrażona w walucie obcej (tu: w USD), to na dzień bilansowy podlega ona dodatkowo wycenie według obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że udzieloną pożyczkę przedstawia się w bilansie łącznie z naliczonymi na dzień bilansowy odsetkami i po skorygowaniu o naliczone na dzień bilansowy różnice kursowe. W zależności od terminu jej spłaty wykazuje się ją jako inwestycję długo- lub krótkoterminową. Do inwestycji długoterminowych zalicza się tę część pożyczki, która zgodnie z umową podlega przez pożyczkobiorcę spłacie w latach dalszych niż rok następujący po dniu bilansowym. Z kolei jako inwestycję krótkoterminową prezentuje się tę część pożyczki, która przypada do spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Czytelnicy wartość udzielonej pożyczki powinni przedstawić w bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2017 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości po stronie aktywów w podziale na:

a) część długoterminową przypadającą do spłaty w latach 2019-2022 - w pozycji A.IV.3 lit. c) "Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udzielone pożyczki",

b) część krótkoterminową wymagającą spłaty do dnia 31 grudnia 2018 r. - w pozycji B.III.1 lit. b) "Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udzielone pożyczki".

Warto zaznaczyć, że podmioty inne niż jednostki mikro udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych mogą wyceniać według skorygowanej ceny nabycia (por. art. 28 ust. 1 pkt 7aart. 28a ustawy o rachunkowości).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60