vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Świadczenia emerytalne w rachunku zysków i strat

Ewidencję kosztów działalności operacyjnej prowadzimy tylko w zespole 4. Sporządzamy rachunek zysków i strat za 2017 r. w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W pozycji B.VI tego rachunku należy wykazać ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z wyodrębnieniem emerytalnych. Wykażemy zatem w tej pozycji składki na ubezpieczenie emerytalne. Czy powinniśmy w niej ujawnić jeszcze jakieś inne wielkości?

W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.VI "Koszty działalności operacyjnej - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" znajduje się uszczegółowienie "w tym emerytalne". Wzory z tą pozycją miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r., z możliwością przyjęcia ich już do sprawozdań za 2015 r.

W pozycji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń emerytalnych, należy wykazać składki emerytalne obciążające pracodawcę, kwoty poniesionych kosztów w związku z odprawami emerytalnymi i inne pozycje związane ze świadczeniami emerytalnymi.

W celu prawidłowego sporządzenia porównawczego rachunku zysków i strat wskazane jest, aby wartość składek emerytalnych wyodrębnić w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia). Można więc osobno księgować składki na ubezpieczenie emerytalne na dodatkowym koncie analitycznym do konta 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki emerytalne).

Podobnego wyodrębnienia należałoby dokonać w odniesieniu do kwot odpraw emerytalnych. Ustaloną wartość odprawy emerytalnej jednostka może zaksięgować zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - odprawy emerytalne),

- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Warto przypomnieć, że na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny. Należy mieć na uwadze, że bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na świadczenia emerytalne tworzy się, gdy kwoty tych świadczeń są istotne, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym wypaczyłoby obraz sytuacji finansowej jednostki. Księgowania rezerwy na odprawy emerytalne w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4 powinny być następujące:

1) utworzenie rezerwy

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",

- Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

2) poniesione koszty

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - odprawy emerytalne),

- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",

3) rozliczenie rezerwy

- Wn konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Rezerwę na odprawy emerytalne (ujętą na koncie 64-1) należy wykazać w pasywach bilansu w rezerwach, a w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym według wzoru z załącznika nr 1 odpowiednio:

  • saldo konta 49 - w pozycji A.II "Zmiana stanu produktów",
     
  • poniesione koszty - w pozycji B.VI "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60