vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Prezentacja wyniku ze zbycia akcji

W listopadzie 2017 r. sprzedaliśmy akcje spółki giełdowej, które zakwalifikowane były w naszych księgach rachunkowych do inwestycji krótkoterminowych. W jaki sposób przychody i koszty związane z tą sprzedażą powinniśmy zaprezentować w rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie kalkulacyjnym według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (spełniliśmy warunki do uznania nas za jednostkę małą)?

W przypadku operacji sprzedaży akcji w księgach rachunkowych ujmuje się odrębnie przychód z tej sprzedaży oraz wartość sprzedanych akcji. Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości uzyskany ze zbycia akcji przychód odnosi się do przychodów finansowych, z kolei wartość sprzedanych akcji w cenie ich nabycia do kosztów finansowych. Przychód ten można zaewidencjonować zapisem:

- Wn konto 13-5 "Inne rachunki bankowe" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Biuro maklerskie),

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Wyksięgowywane w związku z rozchodem akcje zaliczone do inwestycji krótkoterminowych można natomiast pod datą ich sprzedaży ująć zapisem:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe".

W sytuacji gdy jednostka ponosi koszty związane ze sprzedażą akcji, w tym m.in. prowizję dla biura maklerskiego, również obciąża się nimi koszty finansowe.

Pomimo że koszt i przychód związane ze sprzedażą akcji są ujmowane w ewidencji księgowej oddzielnie, to w rachunku zysków i strat transakcja ta jest prezentowana per saldo. Porównuje się zatem przychody i koszty finansowe związane ze zbyciem akcji i w zależności od tego, które z nich są wyższe, w rachunku zysków i strat ujmuje się odpowiednio zysk lub stratę ze sprzedaży akcji.

Z pytania wynika, że Czytelnicy rachunek zysków i strat za 2017 r. sporządzają w wariancie kalkulacyjnym zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych). W rachunku tym wynik ze zbycia akcji przedstawią w pozycji:

a) H.III "Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych" - jeśli ze sprzedaży akcji osiągnięto zysk,

b) I.II "Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych" - jeżeli na sprzedaży akcji poniesiono stratę.

Przykład

Jednostka posiadała akcje spółki giełdowej (nie jest to jednostka powiązana) figurujące jako inwestycje krótkoterminowe na koncie 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" w cenie nabycia 14.000 zł. W listopadzie 2017 r. sprzedano te akcje za cenę 12.000 zł. Przy sprzedaży akcji jednostka zapłaciła prowizję maklerską w kwocie 70 zł.

W związku ze zbyciem akcji jednostka poniosła stratę w kwocie 2.070 zł, co wynika z wyliczenia:

a) wartość przychodów finansowych: 12.000 zł,
b) wartość kosztów finansowych: 14.000 zł + 70 zł = 14.070 zł,
c) strata ze zbycia akcji: 14.070 zł - 12.000 zł = 2.070 zł.

Jednostka poniesioną stratę zaprezentowała w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat za 2017 r. sporządzanym według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości w następujący sposób (założono, że nie poniesiono żadnych innych kosztów finansowych):

Prezentacja wyniku ze zbycia akcji
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60