vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Zatwierdzenie sprawozdania

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach, w których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. jest czas do końca czerwca 2018 r. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64 ustawy o rachunkowości, podlega badaniu przez firmę audytorską. Stanowi o tym art. 53 ust. 1a ustawy o rachunkowości.

Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jednostki jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności, jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy). Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest w przypadku:

 • przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną - właściciel,
   
 • spółki cywilnej, spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej - wspólnicy,
   
 • komandytowo-akcyjnej - walne zgromadzenie,
   
 • spółki z o.o. - zwyczajne zgromadzenie wspólników,
   
 • spółki akcyjnej - zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy.

Spółki z o.o., spółki akcyjne są obowiązane do udostępnienia wspólnikom lub akcjonariuszom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników lub walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego. Obowiązek udostępnienia tych dokumentów organom zatwierdzającym dotyczy także innych podmiotów wymienionych w art. 68 ustawy.

Organ uprawniony do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego podejmując uchwałę (decyzję, postanowienie) w tej sprawie zamieszcza w niej sformułowanie "zatwierdza się", a także informacje dotyczące przede wszystkim okresu, jakiego dotyczy sprawozdanie finansowe oraz elementów wchodzących w skład tego sprawozdania. Dokument ten jest podstawą dokonania przeksięgowania wyniku finansowego wykazanego w tym sprawozdaniu z konta 86 "Wynik finansowy" na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego dokonuje się więc w księgach rachunkowych następującego zapisu:

a) przeksięgowanie zysku

- Wn konto 86 "Wynik finansowy",

- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

b) przeksięgowanie straty

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

- Ma konto 86 "Wynik finansowy".

Na koncie 82 wynik finansowy pozostaje do czasu podjęcia uchwały (decyzji, postanowienia) o jego podziale lub pokryciu. Zazwyczaj ma to miejsce w tym samym dniu co zatwierdzenie sprawozdania finansowego, poprzez wydanie odrębnej uchwały (decyzji, postanowienia) w tej sprawie.

Ogłoszenie sprawozdania

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki objętej wpisem do KRS, np. spółki osobowej prawa handlowego, spółki kapitałowej, ma obowiązek złożyć je we właściwym rejestrze sądowym. Wraz z tym sprawozdaniem należy przekazać również sprawozdanie z badania (o ile podlegało ono badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i o podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności, jeśli jednostka miała obowiązek jego sporządzenia. Należy tego dokonać w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Kierownik jednostki, o której mowa odpowiednio w art. 63f ust. 1 lub art. 63g ust. 1 ustawy, składa do KRS w tym terminie także sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej. Informacja o wpisie do KRS dotyczącym złożenia sprawozdania jest publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


W MSiG nie publikuje się sprawozdania finansowego spółek objętych wpisem do KRS, tylko wzmiankę o jego złożeniu do KRS.


Gdyby sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, to w myśl art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości, trzeba je złożyć do KRS dwukrotnie - pierwszy raz w ciągu 15 dni po upływie 6 miesięcy od dnia bilansowego i drugi raz 15 dni po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania wraz z wymaganymi dokumentami (przykład).

Ponadto trzeba przypomnieć, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych nie figurują w KRS, więc nie składają rocznych sprawozdań finansowych do tego organu. Jeśli jednak roczne sprawozdanie takich jednostek podlegało badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, to mają one obowiązek przekazania tego sprawozdania wraz z wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Trzeba tego dokonać w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wynika to z art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Publikacji podlegają wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z badania, a także odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Przykład

Załóżmy, że sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2017 r., które nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, nie zostanie zatwierdzone do końca czerwca 2018 r., a dopiero 23 sierpnia 2018 r. W takim przypadku zarząd tej spółki ma obowiązek złożyć do KRS niezatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności do dnia 15 lipca 2018 r. Następnie do dnia 7 września 2018 r. powinien złożyć w KRS zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności oraz odpis uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60