vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 2 marca 2020 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.
Zamknij
A A A

Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy - Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019

Likwidacja budynku i sprzedaż materiałów pochodzących z jego rozbiórki

Spółka zamierza wybudować nowy budynek na miejscu starego, który zostanie rozebrany. Czy wydatki związane z likwidacją starego budynku (koszty likwidacji) i ewentualne przychody uzyskane ze sprzedaży materiałów pochodzących z jego rozbiórki należy ująć w wartości początkowej nowego środka trwałego?

W przypadku rozbiórki starego budynku celem wybudowania w jego miejsce nowego, koszty likwidacji tego obiektu stanowić będą element kosztu wytworzenia nowego środka trwałego. Z kolei ewentualne przychody uzyskane ze sprzedaży materiałów pochodzących z jego rozbiórki nie wpłyną na wartość początkową budowanego obiektu.

Ustawa o rachunkowości nie podaje szczegółowej listy wydatków, które składają się na koszt wytworzenia środka trwałego. Z przepisów art. 28 ust. 8 tej ustawy wynika jedynie, iż koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje ogół kosztów (bezpośrednio i pośrednio związanych z budową) poniesionych przez jednostkę za okres jego budowy do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nim różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie do kosztu wytworzenia zalicza się w szczególności opłaty ponoszone w związku z realizacją budowy, koszty ekspertyz, badań, wartość zużytych materiałów budowlanych, usług obcych, wartość robocizny (wynagrodzeń pracowników zatrudnianych bezpośrednio przy budowie środka trwałego) wraz ze składkami ZUS, koszty delegacji służbowych związanych z tą budową i wiele innych.

Z pytania nie wynika czy budynek, który ma zostać wyburzony, stanowi środek trwały jednostki. Jeżeli wraz z gruntem jednostka nabyła budynek przeznaczony do rozbiórki, gdyż na jego miejscu ma być wzniesiony nowy obiekt, to budynku takiego nie zalicza do środków trwałych - nie spełnia on bowiem definicji środka trwałego (nie jest kompletny i zdatny do użytkowania). W takiej sytuacji wartość tego budynku, wraz z kosztami rozbiórki (likwidacji), zwiększy koszt wytworzenia nowo wzniesionego budynku. Będą one więc księgowane na koncie 08 "Środki trwałe w budowie", a po przyjęciu nowego obiektu do używania wraz z innymi kosztami zgromadzonymi na tym koncie stanowić będą o jego wartości początkowej, ujmowanej w ewidencji środków trwałych.

Jeśli jednak likwidowany budynek widnieje w ewidencji środków trwałych jednostki - ze względu na jego wcześniejsze wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej - to nieumorzona wartość tego budynku nie zwiększa kosztu wytworzenia budowanego w jego miejscu środka trwałego. Powinna ona zostać odniesiona w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w momencie postawienia środka trwałego w stan likwidacji (podjęcia decyzji o rozbiórce budynku). Wartość początkową budowanego środka trwałego zwiększą natomiast koszty likwidacji "starego" budynku, np. rozbiórki, demontażu, wywozu gruzu.

Ewentualne przychody uzyskane ze sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki starego obiektu w związku z budową na tym terenie nowego budynku nie zmniejszą nakładów na wytworzenie tego budynku. Wartości materiałów (np. w postaci złomu i cegieł) uzyskanych ze zlikwidowanego środka trwałego nie uwzględnia się bowiem przy ustalaniu wartości początkowej budowanego w jego miejsce nowego środka trwałego. Nie należy więc ujmować ich na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Przychody te jednostka może zaksięgować na koncie pozostałych przychodów operacyjnych (konto 76-0).

Również w świetle pkt 6.53 KSR nr 11, do wartości początkowej nowego obiektu środka trwałego zalicza się koszty przeprowadzenia likwidacji (np. rozbiórki) innego środka trwałego, o ile jego likwidacja warunkuje możliwość przeprowadzania budowy. Jeśli jednostka wcześniej utworzyła rezerwę w postaci rozliczeń międzyokresowych biernych na przyszłą likwidację środka trwałego, wtedy rzeczywiście poniesione koszty likwidacji do wysokości utworzonych rozliczeń międzyokresowych biernych (tj. do wysokości rezerwy) stanowią wykorzystanie tej rezerwy i nie zwiększają wartości początkowej nowo budowanego środka trwałego. Jak wynika natomiast z pkt 6.54 KSR nr 11, do wartości początkowej nowego obiektu środka trwałego nie zalicza się wartości netto zlikwidowanego środka trwałego. Oznacza to, że należy obciążyć tą wartością pozostałe koszty operacyjne. Jeżeli jednak w związku z budową nowego środka trwałego jednostka likwiduje inny środek trwały bez jego fizycznego usunięcia, gdyż wejdzie on w skład nowego środka trwałego, wówczas wartość netto likwidowanego środka trwałego zwiększa wartość początkową nowego środka trwałego. Z uwagi na to, iż nowy środek trwały będzie istotnie różnił się od starego, jego budowy nie można uznać za przebudowę lub rozbudowę (ulepszenie) istniejącego środka trwałego.

Przykład

Jednostka posiada budynek przemysłowy (montownię), który od dłuższego czasu nie jest przez nią używany. Jednostka podjęła decyzję o dobudowaniu części noclegowej i zaadaptowaniu montowni na budynek restauracji. W związku z tym wykonano szereg robót budowlanych, przy czym większość elementów konstrukcyjnych i budowlanych montowni pozostała na swoim miejscu i stanowi element składowy nowego środka trwałego jakim jest budynek hotelu z restauracją. Wobec tego wartość netto montowni stanowi koszt wliczany do wartości początkowej budynku hotelu z restauracją.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
8
9
11
13
15
16
22
23
26
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.